Králický Sněžník
P1000001
Už dlouho jsem se chystal na Králický Sněžník a k pramenu Moravy
Cestu jsem začal ve Stříbrnicích
Už dlouho jsem se chystal na Králický Sněžník a k pramenu Moravy
Cestu jsem začal ve Stříbrnicích
P1000006
Cestou k Návrší se jde okolo Stříbrnického potoka
Cestou k Návrší se jde okolo Stříbrnického potoka
P1000008
Stráň (sjezdovka) pod Návrším
Nezdá se to, ale je to kopec jako prase
Stráň (sjezdovka) pod Návrším
Nezdá se to, ale je to kopec jako prase
P1000015
Pohled od Adélina pramene
Pohled od Adélina pramene
P1000021
Tady stahovali lanovkou stromy
Tady stahovali lanovkou stromy
P1000026
Pohled od Adélina pramene
Pohled od Adélina pramene
P1000033
Cestou vzhůru
Cestou vzhůru
P1000036
Tam někde dole je Staré Město
Tam někde dole je Staré Město
P1000046
Nutná přestávka v sedle "Stříbrnická", cigáro a káva z termosky
Nutná přestávka v sedle "Stříbrnická", cigáro a káva z termosky
P1000055
Pod vrcholem jsou suťová pole
Pod vrcholem jsou suťová pole
P1000062
Slůně - symbol Králického Sněžníku
Slůně - symbol Králického Sněžníku
P1000075
Konečně u pramene
Konečně u pramene
P1000069
Pramen Moravy
Pramen Moravy
P1000072
Pramen Moravy
Pramen Moravy
P1000063
Pohled od pramene do údolí směrem k Dolní Moravě
Pohled od pramene do údolí směrem k Dolní Moravě
P1000077
Vrchol Králického Sněžníku
Vrchol Králického Sněžníku
P1000081
Výš už to opravdu nejde
Výš už to opravdu nejde
P1000087
Pod vrcholem u Slůněte stávala hospoda, zůstaly jen základy
Pod vrcholem u Slůněte stávala hospoda, zůstaly jen základy
P1000099
Stříbrnice
Stříbrnice
P1000101
Restaurace na Návrší byla zavřená po cestě vzhůru i dolů
Restaurace na Návrší byla zavřená po cestě vzhůru i dolů
P1000115
Cestou domů jsem se zastavil u zříceniny Nového hradu poblíž Hanušovic
Cestou domů jsem se zastavil u zříceniny Nového hradu poblíž Hanušovic
P1000108
Hluboké údolí pod hradem
Hluboké údolí pod hradem
P1000110
Pozůstatky vstupu do hradu
Pozůstatky vstupu do hradu
P1000117
Hrad byl značně rozlehlý
Hrad byl značně rozlehlý
P1000118
Byl pobořen už v roce 1470 a od té doby chátrá
Byl pobořen už v roce 1470 a od té doby chátrá
P1000120
Tady stávala jedna z věží
Tady stávala jedna z věží
P1000122
Studna - zvláštní je, že je umístěná na nejvyšším místě
Studna - zvláštní je, že je umístěná na nejvyšším místě
P1000128
Hrad měl několik pater
Hrad měl několik pater
P1000130
Zůstala tu hromada kamení, malý hrádek by z toho šel postavit
Zůstala tu hromada kamení, malý hrádek by z toho šel postavit
P1000138
Toto brzy spadne
Toto brzy spadne
P1000113
Dole pod hradem někdo udělal z kamenů zvláštní kruhy (kruhy v obilí?)
Dole pod hradem někdo udělal z kamenů zvláštní kruhy (kruhy v obilí?)